Atesty Higieniczne PZH

Poniżej zamieszczone zostały Atesty Higieniczne wydane przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.

produkty objęte atestem

uszczelki produkcji firmy Klinger GmbH z Niemiec przeznaczone do stosowania w instalacjach wodociągowych; w szczególności uszczelki płaskie kołnierzowe oraz pierścienie nastawne

uszczelki Klinger