ZWiK sp. z o. o. Łódź

Referencje wystawione przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Łodzi.

produkty objęte listem referencyjnym

przepustnice kołnierzowe, wstawki montażowe

data zlecenia

2006

przepustnice kołnierzowe