MPWiK S.A. Warszawa

Referencje wystawione przez MPWiK S. A. w m. st. Warszawie S. A.

produkty objęte listem referencyjnym

przepustnice kołnierzowe, do odcinania przepływu

data zlecenia

2005

przepustnice kołnierzowe

produkty objęte listem referencyjnym

kołnierze stalowe dla zakładów w Pruszkowie oraz przy ulicach Jagiellońskiej i Czerniakowskiej

data zlecenia

2006

kołnierze stalowe

produkty objęte listem referencyjnym

rury żeliwne do wody pitnej wg normy PN-EN 545 dla zakładów Pruszkowie oraz w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej

data zlecenia

2006

rury żeliwne