Nurt sp. z o. o.

Referencje wystawione przez firmę Nurt sp. z o. o.

inwestor
MPWiK Wrocław
kontrakt
Zadanie C2 - Sieć wodociągowa – ul. Na Grobli /Renowacja (remont) magistrali
produkty objęte listem referencyjnym

przepustnice kołnierzowe, zasuwy kołnierzowe, wstawki montażowe

data zlecenia

2007

przepustnice kołnierzowe