MPWiK sp. z o. o. Wrocław

Dostawy realizowane dla MPWiK Wrocław.

dostarczane produkty

przepustnice kołnierzowe, wstawki montażowe, łączniki rurowe i rurowo-kołnierzowe

data zlecenia

2007 - 2008